Město Kolín dobylo velkého úspěchu na právním poli v třenici s pražským právníkem Jaroslavem Zvolským. Toho si najalo předchozí vedení města zejména na vymáhání pohledávek. "Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud) vydal a minulý čtvrtek doručil rozhodčí nález ve věci bývalého právního zástupce města Kolína Jaroslava Zvolského, který žaloval město Kolín, jakožto svého bývalého klienta, pro údajné dlužné pohledávky z titulu nevyplacených odměn v exekučním řízení. Dr. Zvolský podal 9 žalob k Rozhodčímu soudu, kde v rámci procesní obrany města Kolína, a to za aktivní účasti i starosty města Víta Rakušana, došlo ke spojení všech těchto řízení do jednoho sporu. V této při šlo poté o celkovou částku 2 miliony 247 tisíc a 251 korun a 15 halířů, dále byl žalobcem požadován úrok z prodlení z těchto částek a náklady tohoto řízení. Dr. Zvolský se totiž nechal zastoupit dalším advokátem, přestože se jednání osobně po celou dobu účastnil. Následkem čehož městu Kolín reálně hrozilo v případě neúspěchu v tomto řízení povinnost platit žalobci jen z tohoto sporu částku přesahující 3 miliony korun," popsal právník Tomáš Kasal (na fotce) zastupující ve sporu město. Rozhodčí senát nakonec rozhodl, že Jaroslavu Zvolskému žádná nárok nevznikl, neboť smluvní vztah uzavřený mezi ním a městem Kolín (dojednaný a realizovaný předchozím vedením města Kolína) je od prvopočátku absolutně neplatný, a to pro rozpor se zákonem o zadávání veřejných zakázek. "Následkem toho se rozhodčí senát již nezaobíral dalšími námitkami města Kolína a taktéž ani konkrétními částkami, proto všechny vznesené pohledávky Dr. Zvolského vůči městu Kolín v rámci projednávaného sporu zamítl! Pražský advokát má jen velmi omezenou možnost, jak se bránit," prozradil Tomáš Kasal. Podrobnosti přineslo včerejší číslo týdeníku Kolínský Pres. meč