Městští zastupitelé i pro letošek vyčlenili peníze na kontrolní měření hluku na již zkolaudovaném obchvatu Kolína, konkrétně na Šťáralce. "Podle mého názoru je místem s nejvyšší doposud zjištěnou hlukovou zátěží. Pro vysvětlení, toto místo je vstupním a výstupním místem pro všechna vozidla. Dále se již dopravní proud větví na směr Polepská-Zálabí a Štítary. Můžeme tak srovnávat kontrolní měření, jež proběhla v různých obdobích a kontrolovat hodnoty hluku," zdůvodnil investici 1. místostarosta Tomáš Růžička. Ten dále řekl, že pokud k překročení hlukového limitu dojde, je na krajské hygienické stanici, aby postupovala v intencích zákona a občany chránila. "Vlastník komunikace bude z jejich strany vyzván k provedení nápravných opatření," dodal člen vedení kolínské radnice. Podle legislativy se může hluk měřit v jarních nebo podzimních měsících. "Uvidíme, jaká bude dopravní situace, zda nebude poblíž našeho města silniční uzavírka, která by výsledné měření výrazně zkreslila," pronesl 1. zástupce starosty. Město si měření hluku objednalo už loni na podzim. Ta však na 4 bodech přeložky silnice I/38 nepotvrdila, že by k překročení limitů došlo. meč