Radní odsouhlasili Program prevence kriminality města Kolína rok 2012. Jeho celková nákladnost dosahuje skoro 1,5 milionu korun a město se na něm bude podílet minimálně částkou 551 tisíc korun, nejméně však náklady ve výši 10 procent. Pokud jej ovšem Ministerstvo vnitra v plné výši schválí a přispěje celou požadovanou sumou... Nový program obsahuje další rozšíření kamerového systému o 3 kamerové body, informační kampaň "bezpečný podnik nebo obchod", jehož cílem je přinejmenším prostřednictvím letáků, městského zpravodaje a samolepek informovat občany o provozovnách, kde se nenalévá alkohol či neprodávají cigarety osobám mladším 18 let, doplnění hřišť v lokalitách U Jána, U Vodárny a v Mnichovické ulici prvky pro různé věkové kategorie, zefektivnění práce s mladými delikventy a nakonec proškolování městských i republikových policistů v takzvaném Community policingu, což je nový typ policejní práce využívající strategie, díky níž jsou policisté a policejní útvary chápáni jako součást veřejnosti. meč