V ulici Rimavské Soboty v Kolíně Město Kolín plánuje stavbu parkoviště. Záměr má realizovat odbor regionálního rozvoje. "Důvodem ke stavbě je rozšíření parkovacích míst v této lokalitě. Koncepce návrhu je provedena dle dříve zpracované studie ´generel dopravy v klidu´. Počet parkovacích míst se zvýší o 35 kolmých stání. Realizace této akce se předpokládá v roce 2012 až 2013," popsal místostarosta Tomáš Růžička. Příští rok by se už také město mohlo pustit do stavby parkoviště u nemocnice. "Stavba parkoviště je momentálně ve stádiu výběrového řízení na projektanta. V letošním roce se musí zpracovat projektová dokumentace a zajistit potřebná povolení ze strany stavebního úřadu, provést výběrové řízení na zhotovitele, realizace připadá v úvahu nejdříve v roce 2012, " řekl Tomáš Růžička. Kolik bude městskou pokladnu parkoviště u nemocnice stát? "Orientační cena stavebních nákladů bude určena zpracovatelem projektové dokumentace. Finanční prostředky na přípravu budou řešeny v rámci rozpočtu města a další dle situace roku 2012," odpovídá první místostarosta. U nemocnice by na novém parkovišti mělo najít místo 114 vozidel včetně invalidů. meč