Město Kolín je podle starosty Víta Rakušana připraveno uhradit znalecký posudek na zjištění skutečné hodnoty majetku gymnázia. V současné době sice město má k dispozici z kraje seznam majetku v pořizovacích cenách, ale jak uvedl místostarosta Jan Pospíšil, podle tohoto přehledu nelze říct, zda o tento majetek bude mít město zájem či ne, protože prý není jasné, ve kterém století byl inventář vlastně pořízen. Vít Rakušan rovněž sdělil, že kraj zaplatit znalecký posudek odmítl. Vedení radnice dále poslalo Středočeskému kraji vyžádanou garanci schopnosti města financovat najednou jak provoz gymnázia, tak údržbu objektu. Jan Pospíšil k tomu dodal: "Rád bych připomenul, že město není povinno dokládat kraji způsob finančního zabezpečení. Toto bude muset udělat při žádosti o převodu zřizovatelských práv a předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Nicméně, v rozpočtu města na rok 2012 je v této chvíli 11 milionů korun, které jsou určeny na provoz a nutné investice. V jakém poměru se tyto peníze rozdělí, bude závislé na tom, kdy a jestli vůbec budou zřizovatelská práva na město převedena." Město odpověď kraje na písemnou garanci zatím nedostalo.

Město Kolín se odhodlalo požádat o převzetí zřizovatelských práv a povinností ke gymnáziu až poté, co kraj loni nepřistoupil na návrh města hradit nájemné namísto jedné koruny částku 959.103 koruny bez služeb za podmínky, že 70 procent příjmu z tohoto nájemného bude město vkládat do oprav a údržby budovy. Kraj chce na oplátku převzít od města budovu a investovat do její opravy. Skoro rok a čtvrt funguje gymnázium v objektu bez smlouvy s městem, které je jeho majitelem. meč