Město Kolín vyhlásilo 17. května výběrové řízení na pozici architekt města Kolína. Uchazeči se mají přihlásit do 17. června. Po dlouhé době bude ukončena smlouva se stávajícím architektem Jiřím Košťálem. Platná je do konce června. "Nové podmínky pro výběr městského architekta jsou definovány tak, aby architekt města byl především k ruce vedení města, odboru regionálního rozvoje, spíše než státní správě, jak tomu bylo doposud. Pan inženýr Košťál působil především jako konzultant pro stavební úřad. Funkce architekta města je zásadní pro urbanistický rozvoj, pro to, jak bude veřejný prostor vypadat a fungovat. Byli bychom rádi, aby probíhaly pravidelné konzultace s vedením města a institut architekta města v organizačním stromu spadal přímo pod starostu. A aby byl úzce provázán také s odborem regionálního rozvoje," sdělil starosta Vít Rakušan.
"To nemyslím nějak špatně na pana Košťála, koneckonců i on se může přihlásit do výběrového řízení, nicméně jeho smlouva s městem Kolínem je historická. Pochází někdy z roku 2003. Jak je koncipována, už absolutně neodpovídá tomu, jak moderně je funkce městského architekta v mnoha progresivních městech České republiky pojímána," vysvětlil starosta. pres