Radní města Kolína vybrali nejvhodnější návrhy kupní smlouvy na bytové domy na Zálabí a doporučili je ke schválení městskému zastupitelstvu, které se sejde 15. září. V minulých měsících šlo o hojně medializované téma. Nájemníci objektů v ulici U Borku (na rozdíl od nájemníků v ostatních domech) hlasitě projevovali nesouhlas s veřejnou obchodní soutěží, které se rozhodla dát rada přednost před jimi chtěným přímým prodejem. Měli totiž obavy z toho, že by jejich byt mohla získat "cizí" osoba a časem je za pomoci zvyšování nájmu z obydlí vystrnadit. Nájemníci rovněž kritizovali minimální cenu platnou pro veřejnou obchodní soutěž, která je podle nich neúměrně vysoká. Ty se pohybovaly od 2.061.450 Kč do 3.004.600 Kč. Přesto se dokázali shodnout a semknout, aby mohli jít společně jako sdružení nájemníků do klání. Jejich strach ale radní nesdíleli. Místostarosta MUDr. Pavel Hoffmann na červnovém jednání zastupitelstva dokonce veřejně deklaroval, že bude brán zřetel na situaci současných nájemníků a že není cílem radnice někoho z nich poškodit. To se potvrdilo a v těch případech, kde měli zájem stávající nájemníci, jim bylo vyhověno. Domy v ulicích U Broku, Sadová a Okružní, až na dva (v jednom případě byly špatně sepsané podmínky, ve druhém se nenašel jediný uchazeč), tak najdou, pokud se nevzepřou zastupitelé,  ještě na podzim nové vlastníky. meč