Nová parkovací stání, cyklostezka a dvě okružní křižovatky budou vybudovány na Masarykově ulici pravděpodobně ještě do konce letošního roku. Ookružní křižovatky se objeví v místech s ulicemi Tyršova a Bezručova. Půjde o stavby z mobilních city bloků se zabudovaným zábradlím, na něž bude umístěno dopravní značení. Prostor uvnitř křižovatek bude vyložen textilií, poté vysypán pískem, hlínou a nakonec osázen zelení. Třetí okružní křižovatka, a to v místě křížení s Benešovou ulicí, bude vybudována po dokončení bytové výstavby v lokalitě „U Vodárny“, což by mělo být v období po konci měsíce srpna příštího roku.

Cyklostezka povede - ve směru jízdy od Benešovy - po pravé straně Mysarykovy ulice. Na komunikaci budou vyznačeny šikmá parkovací stání, čímž by zde mělo vzniknout celkem 254 míst. Pokud by se zůstalo u realizace podélných stání (tato varianta byla zamítnuta), vzniklo by jich pouze 182.

Začít se stavbou by se mělo koncem září či začátkem října, celkové náklady činí cca 6 mil. Kč.
kop