Konečným datumem pro definitivní dokončení rekonstrukce Karlova náměstí v Kolíně by měl být 31. květen. Odbor výstavby Městského úřadu v Kolíně povolil prodloužení lhůty pro dokončení stavby. V prosinci 2006 Město Kolín podalo žádost o prodloužení lhůty z technických důvodů při realizaci stavby a z důvodu pozdějšího zahájení prací oproti plánovanému termínu. V řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby nebyly zjištěny žádné okolnosti bránící vydání rozhodnutí, lze se dočíst ve verdiktu odboru výstavby. Do konce ledna má být dokončeno vydláždění ústřední plochy, po skončení zimního období přibude na plac mobiliář.

Podle našich informací by však měl už 22. února proběhnout slavnostní ceremoniál na ukončení rekonstrukce ústředního rynku a centra města vůbec. Na symbolický akt je údajně pozván i premiér Mirek Topolánek. meč


Rekonstrukce Karlova náměstí před sněhovou nadílkou