Výtěžek z desátého ročníku Podnikatelského plesu ve výši 21.200 Kč získalo občanské sdružení Volno, které v areálu bývalé mateřské školy v ulici Rimavské Soboty provozuje Středisko respitní péče pro děti s autismem a s kombinovaným postižením. Od organizačního výboru Sdružení živnostníků a drobných podnikatelů, Josefa Pokorného, Milana Mazůrky a Olgy Krutské, převzala peníze vedoucí o. s. Volno Ludmila Chwistková. Přítomen byl i knihkupec a kolínský radní Petr Král. Podle vyjádření paní Chwistkové budou finance využity na nákup termonádob pro dovoz jídla pro děti a zaměstnance a dále na tzv. vodní lázeň, používanou pro udržování patřičné teploty jídla.

 Dodejme jen, že loni byl výtěžek z Podnikatelského plesu předán transfuznímu oddělení Oblastní nemocnice Kolín na zlepšení prostředí čekárny pro bezpříspěvkové dárce krve.
kop

Živnostníci předali Volnu 21.200 Kč