Slavnostní otevření nového pracoviště lékařské mikrobiologie v nedávno do provozu uvedeném objektu záchranné služby kolínské nemocnice se konalo v úterý 2. května. Do nového působiště se pracoviště mikrobiologie přestěhovalo ze starých prostor v Kouřimské ulice, kde bylo pod dlouhá léta v nájmu.

 „Současné pracoviště bylo vybaveno zcela novým laboratorním nábytkem a došlo k obnově přístrojového vybavení. Byla pořízena nová chladící a mrazící technika, tři inkubátory, digestoř, vodní lázeň, centrifuga. Skvělým počinem je nepochybně zakoupení nejmodernějšího biohazardboxu, který poskytuje bezprecedentní ochranu laboratorním pracovníkům při manipulaci s nebezpečným biologickým materiálem a virulentními kulturami, zároveň chrání vlastní vzorek před kontaminací. Dále byl zakoupen špičkový japonský mikroskop - mikrobiologův základní pracovní nástroj, na jehož parametrech závisí přesnost a rychlost vyšetření. V dohledné době je plánováno pořízení automatického kultivačního systému pro hemokultury, tedy pro izolace bakterií ze vzorků krve,“ uvedl primář oddělení RNDr. Jan Pomykal.

 Hlavním úkolem lékařské mikrobiologie je izolování infekčních zárodků z biologického materiálu - např. krve, moči, hnisu, výtěru apod. A nejen izolovat, nýbrž též identifikovat a určit jejich význam pro daný klinický případ. Důležitým aspektem práce mikrobiologů je také stanovení citlivosti zárodků na antimikrobiální látky, aby pacient mohl být správně a především účinně léčen. A jsou to rovněž mikrobiologové, kteří neustále sledují vývoj odolnosti (rezistence) bakterií vůči antibiotikům. „Narůstající schopnost choroboplodných bakterií odolávat působení antibiotik se totiž stává globálním světovým problémem, který se samozřejmě nevyhýbá ani našemu státu. A na rozdíl od jiných oborů nemocničního komplementu tvoří základ činnosti lékařské mikrobiologie práce s živými, často plně virulentními mikroorganismy,“ dodává primář Pomykal.
kop

Primář mikrobiologie si pochvaloval zejména nový biohazardbox