Lávka přes Labe opět podraží, důvodem je zesílení výztuh, větší průměr armatur a větší objem betonáže, protože lávka bude zároveň nosičem plynového potrubí. Od zástupce starosty Jiřího Buřiče jsme se dozvěděli, že navýšení ceny by se dle vyjádření dodavatele stavby mělo pohybovat max. do 20 % současné ceny - tedy cca 5 mil. Kč. Nejspíše se použije i část peněz, které radnice obdržela od TPCA. Na šeku, který automobilka zástupcům města předala, je částka 8 mil. Kč určena na rekultivaci Kmochova ostrova, Jiří Buřič však dotační titul upřesňuje pojmem revitalizace. „Máme v záměru rekonstrukci stávající lávky, parkovou úpravu, ve spolupráci s Povodím Labe další úpravy vodního koryta, rekonstrukce amfiteátru, návrat roubených staveb uprostřed ostrova a dětské hřiště,“ řekl Jiří Buřič. Revitalizace ostrova úzce souvisí též se zamýšleným vybudováním Maríny na proteším břehu labského ramene. Podle Jiřího Buřiče možná bude již v letošním roce na Kmochově ostrově proinvestováno kolem 50 mil. korun (včetně lávky přes Labe). „Už jen tím, že dojde ke spojení obou stran Kolína, se musí počítat s různými doprovodnými opatřeními, jako např. vybudování veřejného osvětlení nebo veřejných WC,“ dodal místostarosta.
kop