Odbor výstavby Městského úřadu Kolín 17. března prostřednictvím úřední desky upozornil majitele nemovitosti v Kouřimské ulici 13 Karla Špecingera, aby v náhradní lhůtě do 7 pracovních dnů od doručení této exekuční výzvy splnil povinnost odstranění zazdění průjezdu uvedeného domu nařízenou 16. května 2008, která nabyla právní moci 2. září 2008 a je vykonatelná od 3. října 2008. Nebude-li nepeněžitá povinnost splněna v určené náhradní lhůtě, bude po marném uplynutí této lhůty nařízena exekuce, vzkázal dále zmíněný odbor Karlu Špecingerovi. Odbor výstavby sáhl k tomuto způsobu výzvy poté, co ani městský úřad ani Policie ČR nedokázala rozhodnutí jmenovanému doručit jinak. Karel Špecinger má nyní čas cca do 8. dubna, aby splnil uloženou povinnost.

Odbor výstavby k tomuto opatření přikročil poté, co se vlastníkovi nemovitosti Karlu Špecingerovi nepodařilo dosud ani městským úřadem ani Policii ČR doručit písemné rozhodnutí o zpřístupnění průchodu, který nechal zazdít. Manželé Špecingerovi uzavřeli vjezd do dvora před 3 lety. Dagmar Vokounová a Jan Kyjovský se tak dodnes nemohou dostat ke svým budovám a pozemkům určeným k podnikání. Stavební úřad sice loni v lednu nařídil uvedení do pokojného stavu, tedy otevření průchodu, nic takového se ale i přes neodkladnost účinku nestalo. meč