Od zítřka má být částečně uzavřena místní komunikace ulice Okružní v Kolíně V. Důvodem je provedení stavebních prací ve vozovce dotčené místní komunikace v souvislosti s opravou izolací parovodu v Ovčárecké ulici. Opatření má trvat do 14. září. Práce jsou rozděleny do dvou etap. Během první bude uzavřena křižovatka Okružní ulice s Ovčáreckou na úrovni domů čp. 403 a 475, ve druhé bude uzavřena křižovatka Okružní ulice s Ovčáreckou na úrovni objektu autosalónu Nissan (čp. 415). Objízdná trasa (platí i pro městskou hromadnou dopravu) bude stanovena a upravena dopravním značením. V 1. etapě povede objížďka po trase Okružní - Ke Hřbitovu - Sadová - silnice III/328 v ulici Ovčárecká. Ve 2. etapě bude objízdná trasa vyznačena ulicemi Okružní - Raisova - Čelakovského - silnice III/328 v ulici Ovčárecká. meč