Město Kolín vydalo nařízení č. 1/2007 určující úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí. Jedná se celkem o 7.040 km. Neuklizeny budou např. místní komunikace ve Zličské ulici, v Cihelně, v zahrádkářské kolonii Peklo od konce ulice Zborovská, ale i cesty na Kmochově ostrově. Správce komunikací je povinen neudržovanou komunikaci označit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Účinnost tohoto nařízení se stanovuje na období od 1. listopadu 2007 do 31. března 2008. meč

V Pekle se sníh uklízet nebude