Do konce letních prázdnin by mohla být dokončena výstavba okružní křižovatky u kolínského gymnázia. Podle vyjádření vedoucího odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně Jiřího Jeřábka jde o prioritní akci. Není však ještě zcela jasno v otázce technologického řešení křižovatky, zda bude vybudována jako stabilní nebo z rozebíratelných betonových prefabrikátů. Cenově se prý obě varianty příliš neliší.

Plánovaná výstavba dvou vnitřních okružních křižovatek v Masarykově ulici je zatím odunuta mimo záběr priorit, projektově vyřešena však bude křižovatka Masarykova - Benešova. Její realizace ale bude těsně spjata s postupem bytové výstavby v lokalitě U Vodárny, respektive s budováním přístupové komunikace do jmenované lokality od Kauflandu, a to zejména z důvodu zachování plynulosti dopravy.
kop