Další okružní křižovatka se již brzy objeví na křižovatce ulic Antonína Kaliny - Veltrubská - Na Louži. Postaví ji společnost Geosan za 11 mil. 797 tis. Kč. V současné době však v lokalitě probíhá rekonstrukce hloubkové kanalizace, kterou provádí teplická společnost Vodohospodářské stavby. Stavba si vynutila úplnou uzavírku jednotlivých úseků ulic Veltrubská a Na Louži, ta potrvá do konce září. „Okamžitě po dokončení rekonstrukce kanalizace začnou úpravy komunikací, současně s nimi by se měla vybudovat okružní křižovatka,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně, Jiří Jeřábek. Dodejme jen, že v tomto případě nepůjde o mobilní stavbu, nýbrž pevnou, tedy trvalou.
kop

Brzy zde vyroste okružní křižovatka