Od zítřka má být znovu, a teď už snad bez přestávky, zprovozněna automobilisty hojně využívaná křižovatka Modrý bod v Kolíně, která v předešlých dnech prošla rozsáhlou rekonstrukcí. I nadále ale v jejím okolí budou probíhat další opravy, která mohou znamenat drobná omezení dopravy. Stavební práce by měly skončit začátkem listopadu. Kromě jiného zahrnovaly úpravu stávající průsečné světelně řízené křižovatky, rozšíření vozovky ulice Jaselská - silnice I/38 (tzv. průtah) od křižovatky s ulicemi Benešova a Pražská až k ulici Tyršova, změnu řešení v ulici U Mýta, která je dopravně připojena k silnici I/38 připojovacím pruhem, v křižovatce na ulici Jaselská stavbu přechodu pro chodce s dělicím ostrovem a na ulici Pražská rekonstrukci stávajícího středního dělicího ostrůvku s přechodem pro chodce. Všechny přechody pro chodce budou vybaveny signálními a varovnými pásy. Veškeré vodorovné dopravní značení bylo v celé délce úpravy obroušeno a provedeno nové. Rovněž byl intenzivně přisvětlen přechod pro chodce přes ulici Jaselskou. meč

Na opravě křižovatky se pilně finišuje. Foto - Jana Kasalová