Obec Zásmuky byla jako jediná z kolínského okresu Středočeským krajem vybavena okamžitým měřičem rychlosti. Kraj si v rámci dlouhodobé akce Bezpečně do školy vytipoval města a obce s velkou dopravní zátěží. "Chceme tímto způsobem přispět ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Z policejních statistik vyplývá, že jednou z nejčastějších příčin vážných dopravních nehod je nepřiměřená rychlost jízdy. Nejvíce ohroženými účastníky silničního provozu jsou přitom chodci," vysvětlil hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl. Jedno zařízení stojí 118 tis. Kč včetně montáže.

V roce 2005 si Středočeský kraj nechal zpracovat analýzu nebezpečných míst v průjezdních úsecích silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji. Bylo vybráno téměř 50 míst v městech a obcích, kde hrozí střet automobilové dopravy s chodci. Jedná se především o přechody v blízkosti škol, autobusových zastávek a o další nebezpečné úseky, kde může dojít vlivem nepřiměřené rychlosti k vážným úrazům. Pořízení měřičů je naplánováno do tří etap. V závěru roku 2006 se konala I. etapa, kdy bylo instalováno 16 těchto zařízení v celkové hodnotě 1,8 mil. Kč. Letos bude instalováno dalších 15 měřičů. Třetí etapa se uskuteční v roce 2008.

Ukazatele okamžité rychlosti vozidel jsou jedním z nejúčinnějších psychologických opatření ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Statistika ukazuje, že řidiči jedoucí vyšší než povolenou rychlostí reagují ve většině případů na údaj o své aktuální rychlosti odpovídajícím zpomalením. Základním prvkem těchto zařízení je mikrovlnný vysílač (radar) a přijímač zabudovaný v integrované skříni společně s elektronikou a číslicovým ukazatelem z vysoce svítících červených LED diod pro zobrazení hodnoty rychlosti. Radar měří oba směry, je plně programovatelný a obsahuje modul pro záznam dat.

Do nejrůznějších dopravních opatření v rámci akce Bezpečně do školy investoval Středočeský kraj v uplynulých dvou letech téměř 12 mil. Kč. Jednalo se přitom o úpravu přechodů pro chodce a chodníků, o pořízení nového osvětlení či nové signalizace u přechodů, o vybudování zpomalovacích prahů či nové dopravní značení. meč

Loni byl okamžitý měřič rychlosti instalován také v Kolíně v Ovčárecké ulici