Středočeský kraj bude prověřovat oprávněnost kácení dřevin v Kolíně, a to na základě stížností lidí bydlících v místě odstraňování dřevin. Ti prý o kácení neměli předem žádné informace. Stromy v ulici Okružní se kácely kvůli výstavbě nové části cyklostezky, jejímž investorem je město Kolín. Nová část cyklotrasy propojí stávající části cyklostezek vedené z Veltrub až podél řeky Labe v Kolíně. Nespokojenost lidí také vzrostla tím, že se dozvěděli o dalším kácení. V Křičkově ulici se má vykácet většina stromů.

„Na základě stížností místních občanů jsem se situací v Kolíně obeznámen. Lidé údajně nebyli před zahájením kácení informováni od zastupitelů města Kolína. Domnívám se, že k situaci naštvaných místních občanů nemuselo dojít, kdyby zastupitelstvo předem s občany jednalo. Považuji za nešťastné pořádat zasedání s veřejností v momentě, kdy stromy jsou již pokáceny“, uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Marek Semerád (ČSSD).

V dotčené oblasti byl zahájen projekt „Cyklostezka Kolín – Veltrubská – II. etapa“. Investorem projektu, jehož celkové náklady dosahují výše 7,5 milionu Kč, je město Kolín. Dotace z prostředků ROP Střední Čechy a Evropského fondu pro regionální rozvoj pak činí 6,3 milionu Kč.

Město Kolín vydalo prohlášení, že cyklostezka má za cíl změnit současný údajně nevyhovující stav cyklodopravy v Kolíně. V současné době jsou cyklisté mířící do Kolína a z něj ven nuceni využívat frekventovanou silnici III. třídy, která vede ulicí Veltrubská. Cyklostezka propojí dva úseky již vybudovaných cyklostezek a umožní tak cyklistům bezpečnou přepravu městem. Konkrétně tak bude možné využívat bez přerušení cyklotrasu vedoucí přes Poděbrady do Kolína a lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Labe. Cyklostezka by mohla začít sloužit již od letošního června.

Místní lidé by si jistě přáli bezpečnou a plynulou cyklodopravu po Kolíně. Avšak roste názor obyvatel, kteří zpochybňují účelnost takto vedené cyklotrasy, která má být vedena přes tři křižovatky v Okružní ulici. Občané měli možnost se vyjádřit k probíhající výstavbě cyklostezky a k možnému dalšímu kácení na veřejném zasedání, které bylo stanoveno na 4. února od 16:30 hodin v Městském společenském domě v Kolíně.