Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kolín dosud nezná svého nového šéfa. Po "dobrovolném" odchodu Jiřího Jeřábka z vedení odboru město vypsalo výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 21 zájemců. I přes hojný počet uchazečů (k pohovoru se dostavilo 17 z nich) však nakonec nikdo konkurz nevyhrál. "Komise pro výběrové řízení nedoporučila nikoho z kandidátů jmenovat vedoucím odboru dopravy," řekl 1. místostarosta Tomáš Růžička. Minulý týden byl vypsán nový konkurz. Uchazeč musí podat přihlášku do 28. února. Podrobnosti obsahuje úřední deska radnice. meč