Město Kolín vyzývá kolínské občany, právnické osoby či kolektivy osob se sídlem na území města k podání návrhu na udělení Ceny města Kolína za rok 2016. Ta je udělována za mimořádné počiny ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména a udělována je rovněž za mimořádné projevy odvahy při záchraně lidských životů.

Písemný návrh musí obsahovat jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta nebo název právnické osoby či kolektivu, adresu bydliště nebo sídla navrhovaného kandidáta, datum narození kandidáta (u fyzických osob) nebo identifikační číslo kandidáta (u právnických osob), obor činnosti a stručné zdůvodnění nominace (popis přínosu pro město Kolín) a příjmení, jméno a podpis navrhovatele, kontakt (e-mail, telefon, adresa navrhovatele).

Návrh je nutné podat písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Kolín nejpozději do úterý 31. ledna 2017. Formulář k podání návrhu je ke stažení zde.