Od 27. května do 7. června měli obyvatelé Kolína možnost ovlivnit vzhled elektrárenského komína na Zálabí. Komín, který je se svými 120 metry neodmyslitelnou součástí města, by měl mít novou tvář ještě letos. Svou podobu by měl začít měnit v srpnu. Pro změnu se rozhodla v říjnu 2008 společnost Dalkia Česká republika.

Cílem projektu je dát veřejnosti a především dětem možnost ovlivnit vzhled města, ve kterém žijí. Proto firma prostřednictvím ředitelů základních škol požádala děti o návrh motivu. Obdržela přibližně 450 obrázků ze 6 základních škol. Ty byly vystaveny v prostorách Dalkie Kolín a současní i bývalí zaměstnanci z nich vybrali 58 nejpovedenějších (viz www.dalkiakolin.cz). Dále obyvatelé Kolína z nich prostřednictvím anketního lístku v Kině 99 a hlasováním na webových stránkách Dalkie Kolín vybrali 20 nejlepších návrhů, jak informovaly internetové stránky elektrárny.

Vybrané motivy budou přetvořeny do profesionální podoby aplikovatelné na plášť komína. Ze 20 finálních návrhů vybere komise složená ze zástupců města a Dalkie Kolín dva nejlepší. V případě, že se po konzultaci s realizační firmou zjistí, že první návrh není technicky proveditelný, bude zvolen druhý nejlepší motiv.

Proti snaze Dalkie přemalovat komín pomocí návrhů dětí protestovala vedoucí komise školské a mládeže při Radě města Kolína Iva Drdová. Vyzvala dokonce školy, aby se akce nezúčastnily. Důvodem je podle ní neekologické chování místní Dalkie. Obyvatele z okolí elektrárny léta sužuje uhelný prach a občas i dým z hořících zásob uhlí. meč

I takto by mohl vypadat elektrárenský komín. Repro - www.dalkiakolin.cz