Rada města schválila nová kritéria pro poskytování dotací z rozpočtu města pro rok 2017, a to jak z Komise školské a mládeže, Komise tělovýchovy a sportu a Komise kulturní, tak z přímo Rady města Kolína. "Významně se nic nemění. Pouze v návaznosti na zkušenosti s vyúčtováním a v návaznosti na novelu Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsme pravidla doprecizovali, aby byla maximálně komfortní jak pro nás, tak pro žadatele. Takže od Nového roku mohou všechny spolky a organizace opět žádat o příspěvky z těchto komisí a rady města," uvedl místostarosta Michael Kašpar. Nová pravidla naleznete zde.