Oslava k prvnímu výročí spuštění kolínského mammocentra - pro prevenci a léčbu onemocnění prsu - se konala ve středu 29. června v kolínské nemocnici. Na úvod promluvil ředitel nemocnice Luděk Rubáš, který mj. přítomným oznámil, že od pátku 1. července začne Nemocnice Kolín fungovat jako akciová společnost. Poté předal slovo primáři radiodiagnostického oddělení MUDr. Stanislavu Kašíkovi, který podrobně vysvětlil fukci mammomatu NOVA 3000 a posléze seznámil hosty se statistickými informacemi.

Do dneška bylo vyšetřeno 8.000 žen, z čeho 4.800 bylo tzv. bezpříznakových. Právě prevence u žen v určitém věku má v celonárodním screeningovém programu prioritu, rakovina prsu je totiž nejčastějším onemocněním u žen, postihuje každou desátou až dvanáctou. Ročně onemocní 4.600 žen, 1.800 zemře. Kolínské mammocentrum v uplynulém ročním období zachytilo 31 karcinomů, v 45 % případů šlo díky včasné diagnostice o tzv. minimální karcinomy, které byly menší než 1 cm.

Pojišťovnou jsou je hrazeno jedno vyšetření za dva roky u žen od 45 do 69 let, nutné je doporučení od praktického lékaře či gynekologa. Karcinom se však začíná objevovat i v nižších věkových kategoriích a proto lékaři doporučují vyšetření již ženám od čtyřiceti let. Této věkové skupině pojišťovna úkon nehradí, proto není nutné ani doporučení od lékaře, mammografické vyšetření vyjde na 560, ultrazvukové na 200 Kč.
kop