Oblastní nemocnice Kolín se již delší dobu potýká s problémem velkého množství aut v areálu. Souvisí to nejen s dnešní dostupností aut pro každého, ale jak uvádí vedení, zejména s rozvojem a rozšiřováním služeb nemocnice pro občany Kolína, přilehlého i vzdálenějšího okolí jsou problémy. V areálu je stále větší problém zaparkovat, a to i přesto, že nemocnice vytvořila v posledních čtyřech letech více než dvě stovky nových parkovacích míst.
Problém se zaparkováním i zvýšeným automobilovým provozem mají nejen zaměstnanci a návštěvníci, ale zejména klienti a pacienti kolínské nemocnice. „V poslední době se významně zvýšil počet řidičů, kteří parkují na zakázaných místech na travnatých plochách, ale i na místech, která jsou označena zákazem zastavení. Komplikují tím nejen běžný chod nemocnice, způsobují problémy se zásobováním léčivy, zdravotnickým materiálem, rozvozem stravy a prádla, mohou znemožnit případné zásahy vozidel integrovaného záchranného systému, ale především ohrožují i přepravu nemocných a zraněných pacientů vozidly zdravotnické záchranné a dopravní služby“ řekla tisková mluvčí kolínské nemocnice Stanislava Kubincová.
Parkoviště, které má sloužit pro návštěvníky nemocnice naproti areálu v Žižkově ulici nebývá nikdy zcela zaplněno. Vedení nemocnice Kolín proto připravilo několik opatření, kterými by chtělo dopravní situaci v nemocnici zklidnit a zejména vyjít vstříc svým pacientům.
„Rozšířili jsme o padesát míst parkoviště před objektem patologie a tato místa budou určena zejména pro parkování zaměstnanců, kteří se tam přesunou z parkovacích míst přiléhajících k nemocničním pavilonům. Vytvoříme tím před pavilony operačních sálů, chirurgie, onkologie, interny, dětským pavilonem dalších pětatřicet parkovacích míst, která budou určena výlučně pro pacienty a klienty nemocnice. V areálu provedeme i příslušné změny a doplnění v dopravním značení a instalujeme informační tabuli u vjezdu do nemocnice. Zároveň upozorňujeme všechny neukázněné řidiče, že jsme připraveni porušování pravidel, zejména parkování na zakázaných místech sankcionovat, ať už např. omezením parkování v nemocnici pro zaměstnance nebo pak v krajních případech využít odtahové služby. Věříme, že se tato opatření setkají s kladným hodnocením i pochopením veřejnosti,“ připomíná Stanislava Kubincová. pres