Dnes slavnostně otevřeli nově dovybavené Iktové centrum na neurologickém oddělení Oblastní nemocnice Kolín. Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní stav, srovnatelný s akutním infarktem myokardu a stejně tak vyžadující urgentní zahájení léčby. Pacienti s CMP mají být léčeni na specializovaných iktových jednotkách - centrech, na kterých je prováděna multidisciplinární péče zdravotním personálem, který je na tuto péči vyškolen. Nedílnou součástí terapie je léčebná rehabilitace zahájená včasně, nejlépe ihned, po stabilizaci stavu pacienta s nově diagnostikovaným CMP. Takto včasně zahájená léčebná rehabilitace je jedním z významných faktorů vedoucích k obnově poškozených nebo ztracených tělesných funkcí a tím i návratu pacienta zpět do života. V roce 2010 Oblastní nemocnice Kolín úspěšně absolvovala audit Ministerstva zdravotnictví na cerebrovaskulární péči, od 1. ledna 2011 získala Osvědčení o splnění podmínek poskytování cerebrovaskulární péče druhého stupně a stala se Iktovým centrem. Centrum zajišťuje primární spádovou oblast východní části Středočeského kraje, která představuje přibližně 270.000 obyvatel. Ročně je zde hospitalizovaných více než 500 pacientů s CMP. Úzce spolupracuje s Komplexními Iktovými centry v Praze. Na konci července byl ukončen projekt, který iktovému centru nemocnice přinesl obnovení a doplnění dosavadního technického přístrojového vybavení. onk