Rekonstrukce kolínské čistírny odpadních vod je opět odložena. Už se zdálo, že po prvním odkladu v loňském roce začne letos v červnu. Ještě nedávno starosta Vít Rakušan radostně oznamoval, že Kolín patří mezi pár vyvolených, kteří splnili veškeré podmínky pro získání evropské dotace a otázka jejich přidělení je jen otázkou času. Nyní se zdá, že jen tak, jestli vůbec, peníze nepřijdou. Právě ve Středočeském kraji v současnosti evropská komise i Ministerstvo financí ČR prověřují přidělování dotací z Evropské unie. Zda to nějak souvisí s aférou Davida Ratha, není jisté. "Je to velmi nepříjemná situace, protože v první polovině června mělo dojít k podpisu smlouvy o přidělení dotace. Administrátor našeho projektu mě informoval, že v žádném z případů dotací, které jdou přes Ministerstvo životního prostředí ČR, nebude nikomu vyhověno právě proto, že probíhá podrobný přezkum oprávněnosti přidělení dotací. Myslím, že v případě Kolína je to věc víc než smutná. Od začátku se na projekt lepí smůla. Harmonogram stavby byl již několikrát upravován a zhotovitel zakázky se ptá, kdy investici zahájíme. Já však stále opakuji, že nepůjdeme do žádného rizika a nezačneme, dokud nebudeme mít podepsanou smlouvu o přidělení dotace," stěžuje si starosta. Cena zvýšení kapacity čistírny odpadních vod aktuálně dosahuje cca 149 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty. Z toho přibližně 87 milionů má poskytnout Evropská unie. Zakázku vyhrála společnost Geosan Group, která již měla na zkvalitnění a zvýšení kapacity kolínské čistírny odpadních vod od loňského dubna pracovat. Zatím však pouze zahájila práce na zařízení staveniště. Firma zatím nehodlá ze smlouvy couvnout. Podle mluvčí Vlasty Končelové se čeká na konečné rozhodnutí investora, kdy se práce na zkapacitnění kolínské čistírny odpadních vod zahájí. "Naši zaměstnanci jsou připraveni práce zahájit ihned po podpisu smlouvy o dílo," dodala mluvčí Geosanu. meč