Někdejší právní zástupce města Kolína Jaroslav Zvolský požadoval po místní radnici vyplacení milionových částek (původní návrh okolo 7 milionů, "redukovaný" okolo 4 milionů korun) za právní služby týkající se vymáhání pohledávek. K této drzosti ho "opravňoval" sporný dodatek smlouvy s městem, odsouhlasený účelově minulou městskou radou v samotném konci jejího funkčního období. Současné vedení města nárok rozporovalo a zastupitelstvo odmítlo vyplatit cokoliv nad rámec toho, co právník vymohl exekucemi. Nastala právní přestřelka, v níž město Kolín zastupoval mladý právník Tomáš Kasal. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR neuznal Zvolského nárok. Ten se však nevzdal, ale na Obvodním soudě pro Prahu 1 žádal zrušení výroku Rozhodčího soudu. Nakonec však „vychladl“ a po dlouhých třech letech souhlasil s mimosoudním vyrovnáním. V úterý 13. května byla tak uzavřena dohoda o narovnání mezi Jaroslavem Zvolským a městem Kolínem. Z ní plyne, že právník vezme zpět svou žalobu o zaplacení projednávanou Rozhodčím soudem a ponese zcela své náklady tohoto řízení. Zároveň vezme zpět žalobu o zrušení rozhodčího nálezu a ponese zcela své náklady tohoto řízení. Město Kolín se zavazuje vyplatit JUDr. Zvolskému pouze prokazatelně vymožené odměny z exekučních věcí. slad