Zastupitelé města Kolína schválili nový způsob dofinancování výstavby bytů pro zaměstnance TPCA a investic do komunikací a kanalizace, tedy tzv. infrastruktury. Původně vedení města uvažovalo o úvěru a vydání obligací - na byty 180 mil. Kč, na infrastrukturu 160 mil. Kč. Nakonec se rada města rozhodla doporučit ke schválení vydání směnky na celou částku 340 mil. Kč a s Raiffeisen Bank dále jednat o úvěrové smlouvě, kterou by zastupitelé měli schvalovat na zářijovém zasedání. Z nového úvěru by pak byla směnka vykoupena nazpět. Místostarosta Jiří Buřič označil peníze získané formou směnky za tzv. rychlé peníze, které umožní uzavřít s konsorciem Komeční banky a České spořitelny dodatek k úvěrové smlouvě z 29. září 2004, umožňující další čerpání dosud nedočerpaného - ale přesto aktuálně zmrazeného - úvěru až do konce letošního roku.
kop