Možnost odevzdávat bioodpady rostlinného původu se pro občany Kolína v nejbližší době rozmnoží.  Od října mají možnost odevzdávat je na sběrných místech v Sendražicích – Za Školou, v Kolíně IV – Jateční a v Kolíně VI – Výfuk. Po dodání speciálních kontejnerů také na všech ostatních sběrných místech ve městě. Bioodpady, které budou dále zpracovávány na nedaleké kompostárně, lze odevzdávat bezplatně kdykoliv v průběhu běžné otvírací doby. Tato služba je pro obyvatele Kolína zdarma. Co patří do bioodpadů? Tráva, plevel, košťály i celé rostliny , seno a sláma, podestýlka, dřevní hmota, hobliny a piliny, padané ovoce, zbytky zeleniny, listí a větve. Na výše uvedených sběrných místech se již konají „výstavy“ seznamující s domácím kompostováním. Uvidíte, jak může domácí kompostér vypadat a dozvíte se jednoduché rady pro správné kompostování. Výstava potrvá od začátku října do konce listopadu. Podrobnější informace o nové službě města získáte na odboru životního prostředí Městského úřadu v Kolíně, tel. č.: 321 748 342 (324). meč

Bioodpad do popelnice nepatří, je to škoda