Kolín se stane od 25. do 28. září dějištěm tradičního setkání mladých věřících lidí - Sjezdu (nejen) evangelické mládeže. Akce, která ponese název "Pod vlivem...", se zúčastní asi 600 mladých lidí. Jejich průměrný věk je 18 let, věkové rozpětí je ale veliké (14 let a víc). Většina účastníků je vyznání evangelického, ale je pravidlem, že se akce účastní i mladí věřící z jiných církví (z katolické církve, církve bratrské i husitské). Pro všechny zúčastněné jsou připravovány přednášky, dílny, které spojuje společné téma - letos je to právě "Pod vlivem...". Přednášky a dílny se budou zabývat člověkem pod různými vlivy - vliv náboženství, módy, médií, vliv party na mladého člověka, módy či umění. Dále jsou připravena divadla (Jaroslav Dušek), večerní koncerty (evangeličtí písničkáři Pepík Hurta, Michal Kitta, Petr Bischof, Klára Šimková, Kolínský soubor staré hudby Cantika), sportování, výtvarné vyžití a také společné posezení v čajovně či u nealkoholických bublin (PUB-posezení u bublin). Z přednášek a dílen můžeme doporučit například přednášku Karla Nešpora, Zdeňka Susy, Dany Rabiňákové nebo animační dílnu Davida Touška. V rámci sjezdu proběhnou společné nedělní bohoslužby, které spoluvytvářejí přítomní faráři a samotní účastníci. Pondělní program bude v duchu ohlédnutí se za akcí. Na úplný závěr proběhne happening na Karlově náměstí před městským společenským domem. Všechny pořady jsou otevřeny pro veřejnost, která je zvána. Tato akce se koná každoročně od roku 1990 střídavě ve větších městech Čech a Moravy. Je také největší akcí, kterou Českobratrská církev evangelická pořádá. meč