Městský úřad v Kolíně (MěÚ) opět odepřel Ekologickému právnímu servisu (EPS) sdělit informace, které právníci po Kolínu požadovali ve smyslu Zákona o svobodném přístupu k informacím. V žádosti podané 30. června EPS požadoval: 1) Kopii Smlouvy o dílo na provedení terénních úprav, uzavřenou mezi Městem Kolín a společnost mi Skanska DS, Stavby silnic a železnic a Geosan Group. 2) Informaci o výši smluvní pokuty, která byla zaplacena dodavatelem ze Smlouvy o dílo, na kterou je dokazováno ve Smlouvě o smlouvě budoucí uzavřenou mezi Městem Kolín a automobilkou TPCA. 3) Informaci o výši sjednané smluvní pokuty jako povinnost budoucího prodávajícího (Město Kolín) dle Smlouvy o spolupráci.

Městský úřad 13. července nejprve žádost zamítl s tím, že v dané věci již jednou bylo vydáno pravomocné rozhodnutí a tudíž nelze ve věci rozhodnout znovu. EPS se odvolal k Radě města Kolína (RM), požadoval zušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání. RM 8. srpna skutečně tak učinila, nicméně MěÚ Kolín 22. srpna znovu vydal zamítavé rozhodnutí s tím, že dle názoru úřadu i druhé smluvní strany (v úvodu jmenovaných společností) jde o obchodní tajemství. EPS se hodlá znovu odvolat, dle jejich názoru jde o nezákoné rozhodnutí, protože o obchodní tajemství v žádném případě jít nemůže. „Celá smlouva byla uzavřena mezi Městem Kolín a soukromými subjekty a týkala se čerpání veřejných prostředků, neboť finanční částky byly poskytovány z veřejných rozpočtů na přípravu území pro průmyslovou zónu či závod společnosti Toyota Peugeot Citroen Automobile,“ míní právníci EPS.

Pokud ani tentokráte neuspějí, celou záležitost budou dále řešit soudní cestou. A navíc... „Nominovali jsme Kolín do soutěže Otevřeno a Zavřeno, a to jako úřad, s nímž jsou v oblasti poskytování informací podle informačních zákonů velké problémy,“ řekl Jiří Nezhyba z programu GARDE - Globální odpovědnost Ekologického právního servisu. Soutež probíhá na serveru www.otevrete.cz.
kop