V centru Kolína,  v Kouřimské ulici, vzniká hudební klub. Ovšem ještě než byl spuštěn provoz, už narazil plán na odpor.  V průjezdu domu čp. 12 U Tří slunečnic je už vidět do budoucího restauračního zařízení. Stěžovatelé poukazují na možný hluk, nepořádek, alkohol i drogy. S provozem music clubu zatím žádný souhlas vydán nebyl. "Vlastníci domu čp. 12, Kouřimská ulice, Kolín I ohlásili na odbor výstavby - stavební úřad Městského úřadu Kolín stavební úpravy v přízemí uvedeného objektu za účelem vybudování music clubu. Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny potřebné podklady, tak Stavební úřad Kolín žadatele vyzval k jejich doplnění," uvedla mluvčí Městského úřadu v Kolíně Jiřina Holubová. Podle ní stavební úřad samozřejmě provede místní šetření za účelem zjištění, zda vlastníci zmíněného domu "provádějí stavební práce", respektive jestli zahájili stavební úpravy bez vydání stavebního povolení. "O stanovisko ke změně užívání části stavby domu požádal investor Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje 2. srpna. Dne 20. srpna bylo vydáno nesouhlasné stanovisko, zejména z důvodu hlukové studie, která nepostihovala všechny skutečnosti. V současné době investor doručil krajské hygienické stanici dodatek k hlukové studii s novou žádostí o závazné stanovisko. Po posouzení bude vydáno nové závazné stanovisko ke změně užívání stavby z prodejny na music bar," poslala nám stanovisko vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územního pracoviště Kolín Jana Motýlová. červ, meč