Prioritou se pro Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) stalo zvednutí silničního mostu v Poděbradech a železničních mostů v Nymburce a Kolíně. První dva jmenované mosty již jsou v současnosti zvýšeny.

Podle Václava Jiráska, tiskového mluvčího Povodí Labe, má stávající železniční most přes Labe v Kolíně nedostatečné podjezdné výšky. Pro odstranění tohoto nepříznivého stavu se připravuje akce s názvem "Rekonstrukce železničního mostu přes Labe na trati Kolín - Nymburk, km. 298, 866". V rámci této stavby má dojít k navýšení podjezdné výšky na minimálně 5,25 m od maximální plavební hladiny a technické přípravě budoucí změny konstrukce mostu na pohyblivý (zvedací) most pro zajištění podjezdných výšek 7,0 m od maximální plavební hladiny v souladu s evropskými parametry vodních cest. Navržené řešení pohyblivého (zvedacího) mostu je vyvoláno omezenými možnostmi přestavby směrového a výškového uspořádání železničních kolejí daného úseku železniční tratě Kolín - Nymburk.

Investorem přestavby mostu je právě ŘVC ČR. Podle Pavlíny Strakové z této státní organizace bude zcela vyměněna stávající ocelová nosná konstrukce a most bude zvýšen přibližně o jeden metr. Zároveň bude na obou předpolích mostu směrem k železniční stanici Kolín i směrem k Nymburku rekonstruována železniční trať, počítá se s výstavbou nových protihlukových stěn.

Obdobný most, který by byl zvedací, v ČR nikde není, nicméně v zahraničí obdobné pohyblivé železniční mosty jsou. Nová podoba mostu ještě není definitivní, v krátké době budou zpracovány příslušné vizualizace. Další informace přináší dnešní nové číslo týdeníku Kolínský Pres. slad, meč