Uvažuje se o cyklostezce mezi Kolínem a Kutnou Horou, zmínil Zpravodaj města Kolína. „Připravujeme projekt na výstavbu cyklostezky v Havlíkově ulici,“ pravil starosta Kolína Vít Rakušan. Podle jeho slov se objem dopravy na této komunikaci se spuštěním obchvatu zmenšil a je zde možné uvažovat  o cyklostezce. „Propojení Kolína a Kutné Hory pro cyklisty by mělo následovat, ale je to dlouhodobá záležitost, která nebude realizována za rok či dva, ale v delším horizontu,“ řekl Vít Rakušan. zmk