Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedl poslední administrativní objekt po Okresním úřadu Kolín, a to občanskému sdružení Centrum pro seniory Kolín. Budovu v Kutnohorské ulici, známou jako tzv. Kmochův dům, dosud pro výkon své činnosti využívala Česká školní inspekce. Část života v ní prožil známý hudební skladatel František Kmoch, rodák z nedalekých Zásmuk. Bezúplatný převod uskutečnil ÚZSVM v souladu s usnesením Vlády ČR. Převod schválilo Ministerstvo financí ČR. Sdružení zde chce vybudovat denní centrum poskytující pobytové služby pro nemocné seniory. V Kolíně a přilehlém okolí v současné době schází zařízení denní péče o občany seniorského věku, u kterých jsou v různém stupni vyjádřeny poruchy paměti a ostatních kognitivních funkcí. Připomeňme, že o objekt mělo zájem i město Kolín. meč

Kmochvů dům. Foto - www.uzsvvm.cz