Kmochův Kolín v roce 2011 uspořádá Občanské sdružení Prostor spolu s Tomášem Mikulským z Roudnice nad Labem. Verdikt vynesla 4. října městská rada v nejtěsnějším poměru 5:4. Mimo hru tedy zůstal třetí zájemce - agentura Kristián production Jana Obrdy. Vzhledem k pozdnímu rozhodnutí radních musí pořadatelé co nejrychleji postavit dramaturgii a sezvat orchestry do monstrkoncertu včetně zajištění Evy Pilarové, Matěje Rupperta a Vojtěcha Dyka. "Dále musíme sezvat tým organizátorů, sjednotit vize a hlavně začít urovnávat pro mě zatím nesrozumitelně rozjitřenou atmosféru mezi jednotlivými hudebními tělesy a institucemi v Kolíně," míní šéf Prostoru Petr Steklý. Průtahy v rozhodování městské rady prý chápe. "Neměli to lehké. Zejména místostarosta Hoffmann, který to má v kompetenci, byl pod velkým tlakem, chtěl dobře vybrat a průtahy mu to jen znesnadňovaly." Více v dnešním čerstvém vydání týdeníku Kolínský Pres. meč