Krajský výkonný výbor ČSSD (KVV) nepotvrdil JUDr. Karla Molnára za kandidáta na senátora pro podzimní volby do Senátu ČR ve volebním obvodě č. 42 (Kolínsko a Poděbradsko). Z 21 volitelů dostal hlas jen od 10 z nich a potřebná většina mu utekla o pověstný vlásek. To znamená, že se musí znovu konat obvodní senátní konference (je naplánována na 23. února), která opět jmenuje kandidáta. Podle našich informací je i nadále obvodním kandidátem JUDr. Molnár. Pak se opět sejde KVV, aby zaujal stanovisko. Může se také stát, že přibude nový kandidát a KVV bude mít na výběr. Pokud by ani opakovaně KVV kandidáta nevybral, musela by se zase svolat obvodní senátní konference. Proces se může opakovat do doby, kdy už nebude dostatek času na nominaci. V tom případě rozhodne autoritativně KVV. To jeho možný soupeř v senátních volbách, Jiří Buřič z ODS, má v kapse schválení regionálním sněmem. Nyní počká na potvrzení ze strany výkonné rady. Tak by tak měla učinit do konce února. Ve volbách se ještě pokusí uspět primář dětské chirurgie kolínské nemocnice MUDr. Václav Navrátil za SNK ED, předseda okresního výboru KSČM František Švarc a zatím neznámý kandidát Strany zelených. meč

Karel Molnár. Foto - Vladimír Sládek