V Kolíně, Polepech a Sendražicích budou mít nové ulice svá jména. Kolínští zastupitelé schválili návrh nově zřízení místopisné komise při radě města. V lokalitě U Vodárny bude ponechán název ulice Ant. Dvořáka pro stávající stejnojmennou ulici v prodloužení k ústí Benešovy ulice u Kauflandu a ulice, která pokračuje z ulice Zborovská souběžně s ulicí Pražská ve směru na Prahu a stáčí se doleva podél třešňového sadu a zahrádek, ponese název Josefa Sudka. V Polepech se ulice navazující na stávající Novou ulici bude jmenovat Pod Vrchem, ulice kolmá na ulici nově pojmenovanou Pod Vrchem ponese název Havrdova zahrada a ulici vedoucí podél nové obytné zástavby na kraji obce a souběžnou s ulicí Polepská se bude jmenovat Zelená. V lokalitě K Vinici ulice odbočující vpravo z Ovčárecké ulice u benzinové stanice v Sendražicích a navazující na ulici K Vinici ponese název Spojovací. A nakonec v Sendražicích se bude druhá ulice odbočující vpravo z Lesní ulice ve směru Hradištko I jmenovat Višňová. meč

Josef Sudek v roce 1973