Do konce letošního roku má být v prostorách Kina 99 dokončena nová kinokavárna. Rada města Kolína schválila způsob provozování, kterým bude provozování kinokavárny třetí osobou, původně bylo zamýšleno, že by kinokavárnu provozovalo samotné kino. "Rada města pověřila pana ředitele vypsáním výběrového řízení na provozovatele kinokavárny. Výběrové řízení by mělo být vypsáno ještě do konce roku nebo začátkem ledna. Předpoklad zatím je, že bychom chtěli, aby nový nájemce nastoupil od února," uvedl místostarosta Michael Kašpar s tím, že ředitel Kina 99 Petr Hejcman si vyžádal několik podmínek, které budou součástí výběrového řízení. Kinokavárna by tak např. měla být vyzdobena premiérovými plakáty, měly by se v ní prodávat tematické kelímky k premiérovým filmům apod. Jak dále uvedl místostarosta, v podmínkách vývěrového řízení bude rovněž požadavek, aby kinokavárna byla otevřena i v dopoledních hodinách a sloužila tak (prostřednictvím druhého vchodu) i pro návštěníky polikliniky.