Stále ještě trvá možnost, kdy je možné odnést si domů plamínek, který do Kolína doputoval až z dalekého Betléma. V pátek 23. prosince od 13 do 15 hodin budou na kolínské vodárně zapalovat svíčku každému příchozímu členové 84. oddílu skautů Kolín. Betlémské světlo po železnici přicestovalo do Kolína již v sobotu 17. prosince a o jeho distribuci mezi obyvatele města se každoročně starají kolínští skauti. Neváhejte, čas se krátí.