Podle Ing. Petry Barešové, spolumajitelky firmy BNV Consulting, která prováděla personální audit na Městském úřadu v Kolíně, se zjistilo, že organizační struktura úřadu v oblasti samosprávy nebyla optimálně nastavena. "To způsobovalo dlouhotrvající problémy při správě majetku města. Organizační struktura obecně byla zbytečně členitá. Pro občany města Kolín byla orientace v úřadě velmi obtížná. Dalším nedostatkem byly úřední hodiny pro veřejnost, které nereflektovaly požadavky veřejnosti. U některých odborů v oblasti státní správy neodpovídalo rozdělení pracovníků a přidělených agend novým zákonným úpravám," uvedla Ing. Barešová. I přes kritiku zaměstnanců radnice je podle jejího názoru pro město jako takové projekt velmi přínosný, neboť to díky němu uspoří cca 8,8 mil. Kč za rok. "To v případě Městského úřadu Kolín není zanedbávající částka, opakuji každý rok. Tyto uspořené peníze může město použít např. do investičních akcí, které jsou pro občany prioritní," řekla dále Ing. Barešová. V rozhovoru, který vyjde v týdeníku Kolínský Pres zítra, zdůrazňuje, že poslední slovo má vedení města. "Navrhujeme ke zrušení pracovní místa nikoli osoby," dodává. meč