Na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro bylo letos nominováno 25 kandidátů z celé republiky. Mezi památkovými obnovami se do výběru dostala i tvrz v Hradeníně na Kolínsku. Nominace je věcí odborníků z regionálních pracovišť Národního památkového ústavu. Smyslem ceny je vypíchnout, společensky ocenit a pozornosti veřejnosti doporučit dobré příklady.
Původně gotická tvrz v Hradeníně se do výběru jistě nedostala omylem. Do její záchrany investoval velké úsilí ředitel Regionálního muzea v Kolíně Vladimír Rišlink, který se stal od roku 2012, kdy muzeum tvrz získalo, hybatelem dění směřujícího k její obnově.
Výjimečnou částí záchrany věžového paláce byla realizace krovové konstrukce a mansardová, šindelem krytá střecha. Zastřešení tvrze bylo oceněno v Soutěži Cena cechu klempířů, pokrývačů a tesařů. Zhotovení konstrukce získalo I. místo v kategorii Tesařské dílo roku 2015.
Na cenu odborníci nominovali přímo Vladimíra Rišlinka, památkáři oceňují jeho neúnavné úsilí při vyjednávání o zakoupení tvrze zřizovatelem – Středočeským krajem - a zejména následnou organizaci důkladné přípravy a zodpovědný přístup k realizaci obnovy, plně vycházející z  památkových a řemeslných zásad. Obnovený krov se šindelovou střechou je toho nesporným důkazem. pres