Dvanácté zasedání Zastupitelstva města Kolína se konalo v úterý 30. listopadu od 15 hodin v Městském společenském domě v Kolíně. Nejočekávanější bod programu, a to diskuze na téma dlouho očekávané závěrečné zprávy advokátní kanceláře Bezděk & Brückler, byla odložena na příští zasedání ZM. Zmíněná advokátní kancelář byla pověřena právním rozborem forenzního auditu zpracovaného společností Deloitte and Touche, který měl prověřit vybrané mandátní smlouvy uzavřené při zadávání prací v průmyslové zóně, u nich vzniklo podezření, že je bývalá starostka Zdenka Majerová podepsala bez pověření Rady města (RM) či Zastupitelstva města Kolína (ZM).

Zastupitelé ale odmítli diskutovat o něčem, co neměli možnost si prostudovat předem, zpráva totiž byla šéfům jednotlivých zastupitelských klubů předložena teprve na samotném zasedání zastupitestva. Z pléna Nezávislých padl dotaz, proč zastupitelé dostávají zprávu k dispozici až nyní, zda čirou náhodou nejde o nějaký záměr. Na to starosta Miroslav Kaisler odvětil, že bohužel vedení města obdržela zprávu pouze o den dříve, tedy v pondělí 29. listopadu, tudíž nebylo technicky možné doručit ji zastupitelům včas.

Na programu zasedání byla ponechána pouze řeč JUDr. Karla Brücklera, ve které právník přítomné stručně seznámil se závěry konečné zprávy, která dle jeho slov víceméně pouze potvrdila závěry zprávy předběžné. „Ze Zákona o obcích vyplývá, že veškeré kroky může starosta učinit až po schálení RM nebo ZM. V opačném případě jsou všechny smlouvy neplatné, a to i v případě dodatečného schválení RM. Ani jedna z předložených smluv nebyla RM nebo ZM schválena a tudíž jsou všechny neplatné, a to se všemi právními důsledky z toho plynoucími, “ řekl JUDr. Brücklera. Podle jeho dalších slov se v tomto případě jedná nejméně o dva trestné činy, a to zneužívání pravomoci veřejného činitele a porušování povinnosti při správě cizího majetku.

Jiří Truska (KSČM) se dotázal starosty Kaislera, zda na základě této zprávy podá vedení radnice trestní oznámení na exstarostku Majerovou. „Když už ho podal pan Semerád, nevidím důvod proč ho podávat duplicitně. Vyčkáme závěrů šetření policie,“ odvětil starosta. V této souvislosti ještě podotkněme, že před nedávnem právě podání zmíněné trestního oznámení na neznámého pachatele mělo být - podle neoficiálních informací - jedním z hlavních důvodů podání návrhu na odvolání Marka Semeráda z předsednického křesla MO ČSSD, jehož autorem měl být právě starosta Miroslav Kaisler.
kop