Další kostlivec ve skříni se objevil po bývalém vedení krajských nemocnic Středočeského kraje, tvrdí hejtman David Rath. Ten tvrdí, že tehdejší ředitelé umožnili získat fakticky monopol v oblasti dialýzy pro společnost Fresenius. "Taktéž smlouvy s touto firmou jsou dosti nestandardní a zcela nevýhodné pro krajská zdravotnická zařízení," vyjádřil se hejtman. Údajný kostlivec se týká i kolínského špitálu. Uvedená společnost si zde pronajala 11 lůžek, za jedno platí 80.545 Kč měsíčně. Smlouva platí do roku 2026. Dr. Rath je přesvědčen, že nemocnice prakticky dobrovolně "zrušily" registrace na tuto odbornost a umožnili tak této společnosti monopol v oblasti zajištění dialýzy ve Středočeském kraji. "Je nutné zdůraznit, že se nejednalo o pouhý pronájem prostor a věcí movitých, ale také o přechod vyškoleného personálu pod křídla společnosti Fresenius. Nestandardnost smluv podle hejtmanových slov spočívá v tom, že nájemní smlouvy neobsahují inflační doložku, která je při délce smluv nevýhodná pro pronajímatele. Naopak obsahují článek, který provazuje výši nájemného s úhradou chronické dialýzy zdravotními pojišťovnami. Provázání výše nájemného s úhradou chronické dialýzy ze strany zdravotních pojišťoven je pro pronajímatele neakceptovatelné, neboť vnáší do nájemního vztahu závislost na dalším smluvním vztahu, který pronajímatel nemůže nikterak ovlivnit," vysvětlil David Rath.

Primář hemodialyačního oddělení kolínské nemocnice Dr. Pavel Moučka hájí celosvětového provozovatele dialyzačních oddělení. "Co kdyby si pan hejtman udělal čas, přijel se podívat, jak taková dialyzační oddělení fungují, promluvil s pacienty a vyslechl si, s jakými problémy se potýkáme. Potřeba našich služeb začíná přerůstat možnosti nabídky a za takové situace vidím jakékoliv kroky zpochybňující a brzdící rozvoj dialyzační péče jako hazard se zdravím a životy pacientů. A je zcela jedno, provozuje-li dialýzu nemocnice, nebo soukromý subjekt. Přehazování jedovatých účelových politických slin přes řečnický pultík není k ničemu," dodal Dr. Moučka. meč