Správa městských sportovišť Kolín (SMSK) ustoupila od původně zamýšleného záměru a  víceúčelovou halu postaví v areálu Vodního světa. "V průběhu územního řízení vyplynulo, že by záměr v Seifertově ulici (u Billy - pozn. meč) musel být omezen, a to v kapacitě parkovacích míst. Vzhledem k stávajícímu zatížení hlukem pocházejícím z průtahu města a okolních parkovišť, by nebylo možné povolit nezbytné množství nových parkovacích míst přímo u haly. Z tohoto důvodu jsme našli nové umístění," odůvodnil krok SMSK předseda jejího představenstva Jakub Plašil. Jak dále uvedl, toto nové řešení je také v souladu s územně plánovací dokumentací města Kolína. Parkovací kapacita je v místě již zajištěna a není nutné překládat ani nijak upravovat inženýrské sítě. I z hlediska budoucího provozu, zajištění lidskými zdroji, možností propojení technologií s Vodním světem, využití odpadního tepla a těsného sousedství s akvaparkem je toto řešení velmi výhodné. Majitelé sousedních nemovitostí se mohli minulé úterý s tímto záměrem podrobně seznámit. meč

Návrh haly. REPRO - SMSK