Většinový obchodní podíl v Technických službách města Kolína (TSMK) ve výši 75 % nejspíš opravdu připadne společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Nabídla nejvyšší cenu - 161 mil. Kč, přičemž město očekávalo nejméně 121 mil. Kč. Firma KOMWAG navrhla nižší sumu.

Další dvě radou města oslovené společnosti, Rumpold a Pražské služby, nebyly schopny do stanovené doby doručit na radnici akceptovatelné podmínky. Došly pouze 3 obálky ze 4 očekávaných. Při otevírání obálek se ale zjistilo, že jen dvě společnosti splňují podmínky soutěže a jedná se tedy o nabídku ve smyslu výzvy k podání nabídky na koupi 75 % odchodního podílu TSMK. Šlo o již zmiňované firmy KOMWAG a AVE CZ. Naopak společnost Rumpold poslala pouze obálku, která obsahovala dopis se žádostí o posunutí termínu pro zaslání nabídky o minimálně 20 dnů a Pražské služby nabídku vůbec nepodaly. Jen elektronickou poštou zaslaly přípis na mailovou adresu starosty a oznámily mu, že nabídka bude podána do 5 hodin od doručení tohoto emailu. Komise proto konstatovala, že se nejedná o nabídku ve smyslu výzvy k podání nabídky.

Starosta Jiří Buřič nyní bude s firmou AVE.CZ jednat. Kdy rada jako výběrová komise doporučí zastupitelům vybranou společnost, není jasné. Mělo by  se tak ale stát nejpozději do jednání městského zastupitelstva, které bude nejspíš 12. října. "Výběrová komise rozhodne ve chvíli, kdy dojde ke správnému závěru," řekl pouze Jiří Buřič.

Oslovení vybraných firem se nelíbilo společnostem A.S.A. a Marius Pedersen, které patří mezi nejvýznamější hráče na trhu odpadového hospodářství. meč