Nová elektronická zkušebna v suterénu budovy, v níž sídlí odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně (ulice Na Valech), je připravena k okamžitému provozu, i když prozatím žádný z uchazečů o řidičské oprávnění tudy neprošel. V souvislosti se změnou zákona o provozu na pozemních komunikacích a dalších souvisejících zákonů, odbor dopravy umožnil všem uchazečům, kteří se dopravní předpisy učili ještě podle staré právní normy, aby si testy odbyli ještě do konce června a zkušební jízdy byly odsunuty až na červenec. Proto v současné době dobíhá přezkušování uchazečů v praktické rovině.

 Zkušebna je vybavena čtyřmi zkušebními stanicemi a jednou komisařskou, která je jakýmsi mozkem, kde se shromažďují veškeré informace o testech. Ještě do konce měsíce by mělo dodat město dalších pět zkušebních stanic, aby se zrychlilo odbavování uchazečů. Opisovat bude zhola nemožné, protože počítač vygeneruje pro každého uchazeče zcela unikátní pořadí otázek a odpovědí. Maximální počet bodů - kterých lze v rámci pětadvaceti položených otázek dosáhnout - je padesát, pro úspěšné složení zkoušky ale postačí pouhých třiačtyřicet, což platí pro všechny skupiny. Testy pro jednotlivé skupiny se budou lišit pouze obtížností zadaných otázek.

 Totožný systém, s jakým se setkají uchazeči ve zkušebně, je pro zájemce zcela volně k dispozici na http://etesty.mdcr.cz. Pokud tento nesložíte, nic se neděje, na rozdíl od ostrých testů při zkoušce.
kop


Nová elektronická zkušebna pro budoucí řidiče