Rada města Kolína podpořila projekt, jenž má domácnostem snížit náklady na nákup energií. Zasloužit se o to má společnost eCENTRE, a.s. Role města v projektu by spočívala zejména v informační podpoře tohoto záměru směrem k občanům, poskytnutí vhodných prostor jakožto kontaktního místa a případně personální posílení tohoto kontaktního místa. Tato služba je zdarma.

Každý občan bude mít osud ve svých rukách. Jestli se ke spolupráci se jmenovanou firmou přihlásí, je jen a jen na jeho osobním rozhodnutí. "Občané přijdou na kontaktní místo a podepíší zde s eCENTRE smlouvu o tom, že je firma může v aukci zastupovat. Odborní pracovníci firmy prověří poskytnuté doklady (smlouvu s dodavatelem energie a roční vyúčtování), čímž ověří předpokládaný objem poptávky energie. Firma sdruží tyto poptávky nejenom od občanů města Kolína, ale i dalších měst a obcí, tak aby poptávaný objem byl co možná nejvyšší. Pak vyzve široké portfolio prověřených dodavatelů a vyzve je k účasti v elektronické aukci. Ve stanovený termín pak proběhne elektronická aukce - soutěž mezi dodavateli, kdo nabídne nejlepší cenu. Občané přitom mají možnost na internetu průběh aukce sledovat. Společnost eCENTRE pak porovná vítězné ceny z aukce s cenami stávajícími. Je-li cena z aukce nižší, zajistí podpis nové smlouvy s vítězným dodavatelem, pokud je cena z aukce vyšší, zůstává v platnosti cena od stávajícího dodavatele. Tím je zajištěna naprostá bezpečnost pro občany. V aukci se soutěží neregulovaná složka ceny - u plynu tvoří cca 80 procent ceny, u elektřiny je to 40 až 50 procent celkové ceny," vysvětluje 2. místostarosta Jan Pospíšil.

Realizace akce bude zahájená v říjnu a potrvá do února příštího roku. Sběr dat od občanů bude probíhat na těchto kontaktních místech: podatelna Městského úřadu Kolín, Městská knihovna - sídliště a Městské informační centrum v ulici Na Hradbách. meč